وقتی فردوسی پور هم سانسور میکند

فریاد شیران : در مدارس فوتبال به بچه های مردم تجاوز میکنند.

.

/ 0 نظر / 7 بازدید