کی روش : میتوانستیم 3 گل بزنیم - گلی که دریافت کردیم بخاطر اشتباه فردی بود

نمایش ضعیف انصاری فر همه را عصبانی کرد

تعویض خلعتبری اشتباه بود اشتباه

/ 0 نظر / 8 بازدید